เดอะคริสเอ็กซ์ตร้า 4, คอนโดมิเนียม

เดอะคริสเอ็กซ์ตร้า 4, คอนโดมิเนียม

เดอะคริสเอ็กซ์ตร้า 4, คอนโดมิเนียม

ขอบข่ายงาน: โครงสร้างสถาปัตยกรรม M & E และภูมิทัศน์ 175 ยูนิต รัชดาภิเษก 17 เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์